Αύξηση κατά 5% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία τον Μάιο 2012 σε σύγκριση με τον Μάιο 2011 έναντι αύξησης 7,3% που είχε σημειώσει κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2011 προς 2010.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ο γενικός δείκτης τον Μάιο σε σχέση με τον Απρίλιο 2012 εμφάνισε μείωση 1,4% έναντι μείωσης 1,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών 2011 προς 2010.


Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2011 – Μαΐου 2012, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2010 – Μαΐου 2011, παρουσίασε αύξηση 6,9%, έναντι αύξησης 6,8%, που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.


Η μείωση του γενικού δείκτη τιμών Παραγωγού κατά 1,4%, το μήνα Μάιο 2012, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2012, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών, δηλαδή:
α. Στη μείωση του δείκτη τιμών Παραγωγού Εγχώριας Αγοράς κατά 1,4%
β. Στη μείωση του δείκτη τιμών Παραγωγού Εξωτερικής Αγοράς κατά 1,5%


Η αύξηση του γενικού δείκτη τιμών Παραγωγού κατά 5,0%, το μήνα Μάιο 2012, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2011, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών, δηλαδή: α. Στην αύξηση του δείκτη Τιμών Παραγωγού Εγχώριας Αγοράς κατά 5,1%
β. Στην αύξηση του δείκτη Τιμών Παραγωγού Εξωτερικής Αγοράς κατά 4,5%