Ο γενικός ∆είκτης τιμών αμοιβής συντελεστών Παραγωγής κατά το έτος 2010, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο ∆είκτη του έτους 2009, σημείωσε μείωση 0,7%, έναντι μείωσης επίσης 0,7%, που είχε σημειωθεί κατά την αντίστοιχη σύγκριση των ετών 2009 προς 2008.


Η μείωση του γενικού ∆είκτη Τιμών Αμοιβής Συντελεστών Παραγωγής, κατά 0,7% το έτος 2010, σε σύγκριση με το έτος 2009, οφείλεται στις μεταβολές των επιμέρους δεικτών, ως εξής:

Στη μείωση του ∆είκτη Τιμών Αμοιβής Εργασίας (αγροτικά ημερομίσθια), κατά 6,0%

Στη μείωση του ∆είκτη Τιμών Αμοιβής Γης (ενοίκια αγροκτημάτων), κατά 1,2% και

Στην αύξηση του  του ∆είκτη Τιμών Αμοιβής Κεφαλαίου, κατά 5,5% (τόκοι δανείων: αύξηση 8,5%, ενοίκια μηχανημάτων: αύξηση 2,0%).