Ο δείκτης Κύκλου Εργασιών στο λιανικό εμπόριο, χωρίς τα καύσιμα κατά το μήνα Απρίλιο 2012, σε σύγκριση µε το δείκτη του Απριλίου 2011, σημείωσε μείωση 13,2%, έναντι μείωσης 5,7%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2011 προς το 2010.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ο δείκτης Κύκλου Εργασιών µε τα καύσιμα, κατά το μήνα Απρίλιο 2012, σε σύγκριση µε το δείκτη του Απριλίου 2011, σημείωσε μείωση 11,6%, έναντι μείωσης 4,4%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2011 προς το 2010.


Ο δείκτης Όγκου, χωρίς τα καύσιμα
, κατά το μήνα Απρίλιο 2012, σε σύγκριση µε το δείκτη του Απριλίου 2011, σημείωσε μείωση 14,0%, έναντι μείωσης 7,7%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2011 προς το 2010.


Ο δείκτης Όγκου, µε τα καύσιμα,
κατά το μήνα Απρίλιο 2012, σε σύγκριση µε το δείκτη του Απριλίου2011, σημείωσε μείωση 13,5%, έναντι μείωσης 8,5%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2011 προς το 2010.