Ολοκληρώθηκε η μεταφορά των δραστηριοτήτων του υποκαταστήματος της Τρ. Κύπρου στο Ηνωμένο Βασίλειο (Bank of Cyprus UK) στη θυγατρική τράπεζα (Bank of Cyprus UK Ltd), όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.  

 
Η μεταφορά τέθηκε σε ισχύ στις 25 Ιουνίου ημετά την έγκριση δικαστηρίου στις 22 Ιουνίου 2012.

 

Η Bank of Cyprus UK Ltd έχει αδειοδοτηθεί και εποπτεύεται στο Ηνωμένο Βασίλειο από την Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (Financial Services Authority, «FSA»).

 

Η Bank of Cyprus UK έχει 57 χρόνια συνεχής παρουσίας στο Ηνωμένο Βασίλειο (από το 1955) και ειδικεύεται στην υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων.