Από την 30.6.2012 ο κ. Γεώργιος Τσιώτρας, δεν θα ασκεί εφεξής τα καθήκοντα του Οικονομικού Διευθυντή της  Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. καθώς θα αποχωρήσει από αυτήν, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.