Νέο διοικητικό συμβούλιο, η θητεία του οποίου λήγει την ημερομηνία της τακτικής γενικής συνέλευσης του 2013, ανέδειξε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Σωληνουργεία Κορίνθου που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 28 Ιουνίου 2012, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.


Η σύνθεση του νέου διοικητικού συμβουλίου, όπως αυτό συγκροτήθηκε σε σώμα κατά την 28η Ιουνίου 2012, έχει ως εξής:


1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡ. ΜΠΑΚΟΥΡΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

2. ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΩΑΝ. ΦΙΚΙΩΡΗΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

3. ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΘΕΟΔ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ, ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

4. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

5. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝ. ΓΑΛΕΤΑΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

6. ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΩΤ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ