Συνταγματική είναι η νομοθετική διάταξη που προβλέπει ότι το Δημόσιο πρέπει να καταβάλει ευνοϊκότερο τόκο υπερημερίας της τάξης του 6% από τους ιδιώτες που οφείλουν στο Δημόσιο, οι οποίοι πρέπει να πληρώνουν επιτόκιο της τάξης του 8,75-12,25%, εξαιτίας των δυσχερών οικονομικών συγκυριών.

Με ισχυρή πλειοψηφία (10-3), το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο δέχτηκε την εισήγηση του συμβούλου Επικρατείας, Παν. Ευστρατίου, και αποφάνθηκε ότι λόγω της οξείας δημοσιονομικής κρίσης που αντιμετωπίζει η χώρα και προς αποκατάσταση της δημοσιονομικής ισορροπίας, δεν αντιβαίνει στις επιταγές των άρθρων 4 (ισότητα) και 25 (αρχή αναλογικότητας) του Συντάγματος η διαφοροποίηση στην καταβολή τόκων υπερημερίας μεταξύ Δημοσίου και ιδιωτών.


Να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη υπόθεση έφτασε στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, ύστερα από τις αντίθετες αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Αρείου Πάγου.


Ειδικότερα, η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου (απόφαση 2812/2011) έκρινε ότι είναι αντισυνταγματική και αντίθετη στην ΕΣΔΑ η επίμαχη διάταξη που προβλέπει τη διάκριση μεταξύ Δημοσίου και ιδιωτών ως προς το ύψος του τόκου και παρέπεμψε το όλο θέμα προς οριστική κρίση στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, λόγω της διχογνωμίας  μεταξύ των δύο Ανωτάτων Δικαστηρίων της χώρας.


Στον αντίποδα, ο Άρειος Πάγος με σειρά αποφάσεών του (1127/2010, 1128/2010 κ.λπ.) έχει κρίνει ότι είναι συνταγματική η επίμαχη διάκριση για την επιβολή του τόκου και δεν αντιβαίνει στην ΕΣΔΑ.


Η επίμαχη απόφαση θα δημοσιευτεί με την είσοδο του νέου δικαστικού έτους (16 Σεπτεμβρίου 2012).