Την έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων μέχρι το ποσό των 65 εκατ. ευρώ, καθώς και το νέο Δ.Σ. της εταιρίας, ενέκρινε η τακτική γενική συνέλευση της Χαλκόρ που πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιουνίου, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

 

Ειδικότερα, η Γ.Σ. αποφάσισε την έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων, συνολικού ύψους μέχρι του ποσού των 65.000.000 ευρώ, τα οποία θα καλυφθούν στο σύνολό τους από τράπεζες, και εξουσιοδότησε το Δ.Σ. να ορίσει τους ειδικότερους όρους και την διαδικασία έκδοσης των δανείων αυτών. 

 

Επίσης, εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, με θητεία 1 έτους, με μέλη τους κ.: 

 

1.ΘΕΟΔΟΣΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟ 

2.ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΟΥΔΟΥΝΗ 

3.ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΣΣΑ 

4.ΑΝΔΡΕΑ ΚΥΡΙΑΖΗ, ανεξάρτητο μέλος 

5.ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΑΛΕΤΑ, ανεξάρτητο μέλος 

6.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΜΠΑΚΟΥΡΗ 

7.ΧΡΗΣΤΟ – ΑΛΕΞΗ ΚΟΜΝΗΝΟ 

8.ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΤΣΑΝΟ 

9.ΕΥΤΥΧΙΟ ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΑΚΗ 

10.ΠΕΡΙΚΛΗ ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ 

11.ΤΑΣΟ ΚΑΣΑΠΟΓΛΟΥ 

 

Η θητεία των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από την επόμενη της εκλογής τους και λήγει την ημέρα σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2013.