Αρχίζει από αύριο η λειτουργία του Ενιαίου Επικουρικού Ταμείου, που θα καλύπτει ένα εκατομμύριο συνταξιούχους και 2,5 εκατομμύρια ασφαλισμένους στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, εκτός των ταμείων που έχουν αυτοεξαιρεθεί.

 
Οι πόροι του θα προέρχονται από την εισφορά εργοδοτών και εργαζόμενων, προσαυξημένη για τους εντασσόμενους στα βαρέα και ανθυγιεινά.


Με πληροφορίες από skai.gr