Σε συζητήσεις αναφορικά με τις δυνατότητες μελλοντικών στρατηγικών συμμαχιών μεταξύ της Εθνικής Τράπεζας και της Credit Agricole, βρίσκονται οι διοικήσεις των δύο τραπεζών.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Εθνικής οι συζητήσεις αυτές είναι μέχρι σήμερα σε πρώιμο στάδιο.
«Η Εθνική Τράπεζα θα ενημερώσει άμεσα το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, σε περίπτωση που οι σχετικές συζητήσεις καταλήξουν σε συγκεκριμένο αποτέλεσμα» αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΤΕ.