Τις δικές της αξιώσεις, στο πλαίσιο της διαιτητικής διαδικασίας, θα προβάλει η Alpha Bank σε σχέση με την προσφυγή της Eurobank Ergasias για την ακύρωση της συμφωνίας συγχώνευσης, όπως επισημαίνει σε σχετική ανακοίνωση.

Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, «παρά την επιθυμία της Alpha Bank για φιλικό τερματισμό της διαδικασίας συγχωνεύσεως μετά της τραπέζης Eurobank Ergasias, η τελευταία προσέφυγε σε διαιτησία αιτούμενη αποζημίωση για τη μη ολοκλήρωση της συναλλαγής, που, ως γνωστόν, αποφασίσθηκε στην από 22.5.2012 έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων διά πλειοψηφίας 99%.


Αναφορικά με τους ισχυρισμούς της Eurobank περί αθετήσεως της υποχρεώσεως για ολοκλήρωση της συναλλαγής, που η Τράπεζα απορρίπτει, δηλούται ότι η τελευταία θα τοποθετηθεί επ’ αυτών και θα προβάλει τις δικές της αξιώσεις, στο πλαίσιο της διαιτητικής διαδικασίας».


Υπενθυμίζεται ότι η Eurobank έχει προσφύγει σε διεθνές διαιτητικό δικαστήριο, για την αθέτηση από την Alpha Bank της συμφωνίας της συγχώνευσης,


Σχετικό θέμα: Eurobank: Στο διεθνές δικαστήριο κατά της Alpha