Ο ελληνικός μεταποιητικός τομέας σημείωσε περαιτέρω συρρίκνωση τον Ιούνιο, σύμφωνα με τη μηνιαία έρευνα της Markit.

 

Ο Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών (PMI) έκλεισε στις 40,1 μονάδες, υποχωρώντας από τις 43,1 μονάδες του Μαΐου, και κατέγραψε τη χαμηλότερη τιμή που έχει σημειωθεί μετά το χαμηλό ρεκόρ του Φεβρουαρίου.

Η έρευνα του Ιουνίου κατέδειξε ότι η υγεία του ελληνικού μεταποιητικού τομέα εξακολούθησε να υφίσταται επιδείνωση προσεγγίζοντας τα μέσα του έτους, καθώς η παραγωγή, οι παραγγελίες και η απασχόληση εξακολούθησαν να υποχωρούν με δριμείς και επιταχυνόμενους ρυθμούς. Η αβεβαιότητα της έκβασης των βουλευτικών εκλογών, στα μέσα του μήνα, ήρθε να προστεθεί σε ένα ήδη εύθραυστο επιχειρηματικό κλίμα, με τους πελάτες γενικά απρόθυμους να δεσμευτούν με νέες συμφωνίες, δεδομένου του απρόβλεπτου αποτελέσματος.

Σύμφωνα με τη Markit, ακόμα μία έντονη επιδείνωση των λειτουργικών συνθηκών προήλθε κυρίως από τη συνεχιζόμενη μείωση του όγκου των νέων παραγγελιών. Τα τελευταία στοιχεία υπέδειξαν την εντονότερη μείωση σε διάστημα τεσσάρων μηνών. Η εξασθένηση της ζήτησης από το εσωτερικό εξακολούθησε να επηρεάζει αρνητικά τα βιβλία παραγγελιών, παρόλο που η πρόσφατη επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας οδήγησε σε μείωση των πωλήσεων στο εξωτερικό. Οι νέες παραγγελίες εξαγωγών συρρικνώθηκαν τον Ιούνιο, με τον εντονότερο ρυθμό που έχει καταγραφεί σε διάστημα μεγαλύτερο των δύο ετών.

Εν τω μεταξύ, η σημαντική επιδείνωση των νέων παραγγελιών εξακολούθησε να επηρεάζει αρνητικά την παραγωγή, καθώς η τελευταία μειώθηκε με σημαντικό και επιταχυνόμενο ρυθμό στη διάρκεια του Ιουνίου. Η παραγωγή εξακολουθεί να μειώνεται για περίπου τρία συνεχή έτη, ενώ η πρόσφατη μείωση ήταν η εντονότερη που έχει καταγραφεί σε διάστημα τεσσάρων μηνών.

Δεδομένης της έλλειψης νέων εργασιών, η παραγωγή κινήθηκε κυρίως προς την αποπεράτωση ανεκτέλεστων παραγγελιών. Οι αδιεκπεραίωτες εργασίες μειώθηκαν τον Ιούνιο με απότομο ρυθμό, διατηρώντας την πρόσφατη τάση. Το πλεονάζον παραγωγικό δυναμικό και η απογοητευτική πορεία των πωλήσεων ανάγκασαν τους Έλληνες κατασκευαστές να μειώσουν τις θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια του Ιουνίου, με έντονο και πάλι ρυθμό συρρίκνωσης. Επιπλέον, τον Ιούνιο υπήρξαν περαιτέρω ενδείξεις ότι οι ώρες εργασίας περιορίστηκαν και ότι ζητήθηκε από το προσωπικό να επιμηκύνει τη διάρκεια των διακοπών του.

Οι συνθήκες μειωμένης ζήτησης και οι ανταγωνιστικές πιέσεις ώθησαν τους κατασκευαστές να προσφέρουν εκπτώσεις κατά τη διάρκεια του Ιουνίου. Ο ρυθμός μείωσης των τιμών ήταν ο εντονότερος που έχει καταγραφεί σε διάστημα τριών μηνών, ενώ ο Ιούνιος ήταν ο δέκατος έκτος συνεχής μήνας που οι τιμές εκροών μειώθηκαν.

Εν τω μεταξύ, οι τιμές εισροών εξακολούθησαν να αυξάνονται κατά τη διάρκεια του Ιουνίου, παρόλο που ο ρυθμός αύξησης ήταν ο βραδύτερος που έχει καταγραφεί από το Νοέμβριο του 2009 και παρά τις αναφορές ότι υπήρξαν επιτυχείς διαπραγματεύσεις τιμών με τους προμηθευτές.

Οι κατασκευαστές εξακολούθησαν να αναφέρουν ελλείψεις πρώτων υλών στις αποθήκες των προμηθευτών τους κατά τη διάρκεια του Ιουνίου, ενώ οι μέσοι χρόνοι παράδοσης προμηθειών επιδεινώθηκαν περεταίρω στη διάρκεια του μήνα. Παρ' όλα αυτά, η ζήτηση προμηθειών από τους Έλληνες κατασκευαστές εξακολούθησε να καταγράφει μείωση. Η αγοραστική δραστηριότητα μειώθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό που έχει καταγραφεί σε διάστημα τεσσάρων μηνών. Οι δυσμενείς προοπτικές σχετικά με τις πωλήσεις, οι μειωμένες απαιτήσεις παραγωγής, οι συνεχιζόμενες δυσκολίες πρόσβασης σε πιστώσεις και η απαίτηση πληρωμών με μετρητά επηρέασαν αρνητικά τις αγορές προμηθειών.