Αναπόφευκτη θεωρεί το Ελεγκτικό Συνέδριο της Γαλλίας την ανάγκη περικοπής των δημοσίων δαπανών για τη μείωση του ελλείμματος, αν και η γαλλική κυβέρνηση αρνείται να κάνει λόγο για πολιτική λιτότητας.


Σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου που επιδόθηκε σήμερα στον πρωθυπουργό της Γαλλίας Ζαν-Μαρκ Ερό, για να εκπληρώσει τους δημοσιονομικούς της στόχους επαναφέροντας για φέτος στο 4,5% του ΑΕΠ το δημοσιονομικό της έλλειμμα , η Γαλλία θα πρέπει να προχωρήσει σε περικοπή δημοσίων δαπανών ύψους 6 -10 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2012.


Για το 2013, και με την υπόθεση ότι η οικονομική ανάπτυξη θα φθάσει το 1%, οι περικοπές θα πρέπει να είναι «πολύ πιο σημαντικές» φθάνοντας τα 33 δισεκατομμύρια ευρώ, προειδοποιεί στην 250σέλιδη έκθεσή του το Ελεγκτικό Συνέδριο, εκτιμώντας ωστόσο ότι η επίτευξη αυτών των στόχων είναι εφικτή και ότι η προσπάθεια για την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων θα είναι αντίστοιχη με εκείνη που πραγματοποιήθηκε πριν από την ένταξη της χώρας στην ευρωζώνη, κατά την περίοδο 1994-1996.


Το 2013, επισημαίνει το Ελεγκτικό Συνέδριο, θα είναι ένα κρίσιμο έτος: από τον έλεγχο των δημοσιονομικών μεγεθών αυτής της χρονιάς θα εξαρτηθεί η επιστροφή στη δημοσιονομική ισορροπία την οποία υποσχέθηκε ο πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ μέχρι το τέλος της θητείας του, το 2017.


Παράλληλα για το 2013, το Ελεγκτικό Συνέδριο προβλέπει ότι η εκπλήρωση του στόχου για την επαναφορά του δημοσιονομικού ελλείμματος στο 3% του ΑΕΠ προϋποθέτει, τουλάχιστον προσωρινά, «αύξηση των φόρων» όπως ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας και η Εισφορά Εξόφλησης Κοινωνικού Χρέους.


Σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι κίνδυνοι υπέρβασης του προϋπολογισμού για το 2012, που αποτελεί κληρονομιά της οικονομικής διαχείρισης της προηγούμενης κυβέρνησης, είναι περιορισμένοι και τοποθετούνται ανάμεσα στο 1,2 έως 2 δισ. ευρώ.