Παράταση έως τις 10 Ιουλίου 2012 για την υποβολή των χειρόγραφων φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος φυσικών προσώπων έδωσε το υπουργείο Οικονομικών.

 

Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση του υπουργού Οικονομικών, Γιώργου Ζανιά, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, για τους υπόχρεους της παρ. 1 του άρθρου 62 του ΚΦΕ, που η υποβολή τους γίνεται χειρόγραφα μέσω ΔΟΥ, και ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους, η οποία λήγει στις 2 Ιουλίου 2012, έως και τις 10 Ιουλίου 2012.