Στην υποβάθμιση της αξιολόγησης καλυμμένων ομολογιών της Τράπεζας Κύπρου και της Cyprus Popular Bank προχώρησε ο οίκος αξιολόγησης Fitch, μετά την υποβάθμιση της Κύπρου σε BB+ και της επακόλουθης υποβάθμισης των κυπριακών τραπεζών. 

 

Ειδικότερα, ο οίκος προχώρησε στις εξής αλλαγές: 

 

- Καλυμμένα ομόλογα (Πρόγραμμα Ι) της Cyprus Popular Bank: υποβάθμιση σε «BB» από «BB+»/RWN, αφαίρεση από Rating Watch Negative (RWN) 

-Καλυμμένα ομόλογα (Πρόγραμμα ΙI) της Cyprus Popular Bank: επιβεβαίωση του «BBB-», αφαίρεση από RWN 

- Καλυμμένα ομόλογα της Τράπεζας Κύπρου (Greek cover pool): υποβάθμιση σε «BB» από «BB+», αφαίρεση από RWN 

- Καλυμμένα ομόλογα της Τράπεζας Κύπρου (Cypriot cover pool): επιβεβαίωση του «BBB-», αφαίρεση από RWN