Η Intrasoft International επιλέχθηκε από τον Εθνικό Οργανισμό Κοινωνικής Ασφάλισης της Κένυας (National Social Security Fund of Kenya), με έδρα το Ναϊρόμπι, να αναλάβει το έργο -ύψους 3.084.514,3 δολαρίων ΗΠΑ- προμήθειας, εγκατάστασης και συντήρησης του Πληροφοριακού Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και Διαχείρισης Συντάξεων (Core Social Security & Pension Administration System). 

 

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η συμβατική αξία ανέρχεται στα 3 εκατ. δολάρια και οι εργασίες που θα αναλάβει η Intrasoft International αντιστοιχούν στο 66% της ανωτέρω αξίας, ενώ οι εργασίες του λοιπού τιμήματος θα παρασχεθούν από τοπική εταιρεία. 


Το έργο αυτό επιβεβαιώνει τη δυνατή διεθνή εμπειρία και την αποδεδειγμένη ικανότητα της Intrasoft International στην ανάληψη και υλοποίηση μεγάλης κλίμακας, σύνθετων και καθοριστικής σημασίας έργων στον χώρο της Κοινωνικής Ασφάλισης παγκοσμίως, ενώ παράλληλα ενδυναμώνει την επιτυχή, μακρόχρονη, διεθνή δραστηριότητα της εταιρίας. 


Το έργο -διάρκειας 4 ετών (14 μήνες για την εγκατάσταση και 4 χρόνια συνολικά συντήρηση)- είναι το τρίτο μεγάλης κλίμακας έργο στον χώρο της Κοινωνικής Ασφάλισης που υλοποιεί η Intrasoft International παγκοσμίως και το πρώτο στην Αφρικανική ήπειρο. 


Το Πληροφοριακό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης και Διαχείρισης Συντάξεων της Κένυας θα είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο θα καθιστά δυνατή την αυτοματοποίηση των βασικών λειτουργιών του Οργανισμού Κοινωνικής Ασφάλισης, βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών κοινωνικής ασφάλισης και υποστηρίζοντας το σημαντικής σημασίας έργο του Οργανισμού.


Στο πλαίσιο της σύμβασης αυτής, η Intrasoft International θα προμηθεύσει και θα εγκαταστήσει το Πληροφοριακό Σύστημα, θα παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης του προσωπικού του Οργανισμού ως προς την μετάβαση των πληροφοριών στο νέο σύστημα, καθώς και υπηρεσίες γενικότερης εκπαίδευσης και επιτόπιας υποστήριξης του συστήματος και των χρηστών. 


Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Intrasoft International, κ. Αθανάσιος Κωτσής, δήλωσε: «Είμαστε πολύ υπερήφανοι με αυτή τη νέα διεθνή επιτυχία της εταιρίας μας, η οποία ενδυναμώνει τη διεθνή μας παρουσία, καθώς και τη διεθνή επέκταση της δραστηριότητάς μας. Η κυβέρνηση της Κένυας επέλεξε την Intrasoft International μέσα από μία πολύ δύσκολη διαγωνιστική διαδικασία, όπου συμμετείχαν ισχυρές Ευρωπαϊκές εταιρίες Πληροφορικής, για να υλοποιήσει ένα τόσο μεγάλο και σύνθετο έργο πληροφορικής στον χώρο της Κοινωνικής Ασφάλισης, το οποίο θα βοηθήσει τον Εθνικό Οργανισμό να αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες του προς τους πολίτες και εργοδότες της Κένυας. 


Είμαστε επιπρόσθετα υπερήφανοι, γιατί η ανάθεση της εν λόγω σύμβασης ενδυναμώνει τη θέση μας στις κάθετες αγορές και ενισχύει τη δυνατή συσσωρευμένη εμπειρία μας στην υλοποίηση πληροφοριακών έργων μεγάλης κλίμακας στον χώρο της Κοινωνικής Ασφάλισης, προσθέτοντας ένα νέο έργο στην Αφρικανική ήπειρο».