Την παραίτηση για προσωπικούς λόγους από τη θέση της Διευθύνουσας Συμβούλου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ναυτεμπορικής υπέβαλε την 1/7 η κα Μαριέττας Αθανασιάδου, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Η κα Αθανασιάδου παραμένει ως εκτελεστικό μέλος. 

Κατόπιν αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είχε εκλεγεί από τη ΓΣ της 24/6/2011 με διετή θητεία, παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την πρώτη Συνέλευση που θα συνέλθει ή θα συγκληθεί μετά τη λήξη της θητείας του επανασυγκροτείται σε σώμα ως εξής:

Ειρήνη Γ. Αθανασιάδου, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος

Αγγέλα Γ. Αθανασιάδου σύζυγος Ροδόλφου Κοντογούρη, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος

Μαριέττα Γ. Αθανασιάδου, εκτελεστικό μέλος

Αντώνης Γκορτζής, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Αντώνης Παπαγιαννίδης, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Νικόλαος Πιμπλής, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Γεώργιος Κορομηλάς, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος