Ο κλάδος της ενέργειας αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των μεταρρυθμίσεων για ανάπτυξη τόνισε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Αρθούρος Ζερβός μιλώντας στο συνέδριο «Economist».

Σύμφωνα με τον κ. Ζερβό για την αντιμετώπιση της ανεργίας, ο τομέας της ενέργειας μπορεί να προσφέρει πολλά, αφού διαθέτει επενδυτικά σχέδια τα οποία έχουν τη δυναμική να στηρίξουν την αγορά εργασίας. Ωστόσο όπως είπε, για να επιτευχθούν αυτοί οι κοινωνικοί και αναπτυξιακοί στόχοι πρέπει να αντιμετωπισθούν οι υπάρχουσες «στρεβλώσεις».


Όπως είπε ο κ. Ζερβός η πρόσφατη αφαίρεση αδείας τεσσάρων προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας της λιανικής αγοράς ανέδειξαν τις ανάγκες για αλλαγή και υιοθέτησή ενός «άλλου μοντέλου αγοράς», αφού:
- Η εξέλιξη αυτή υποχρέωσε τη ΔΕΗ να παρέχει ηλεκτρική ενέργεια σχεδόν στο 100% των καταναλωτών ολόκληρης της χώρας εκθέτοντάς την σε όλους τους κινδύνους που προκύπτουν από αυξανόμενες ληξιπρόθεσμες οφειλές πελατών σε μια περίοδο παρατεταμένης οικονομικής κρίσης.

- Η ΔΕΗ επίσης υποχρεώνεται να αναλάβει ένα σημαντικό κόστος, αφού αναγκαστικά αποτελεί προμηθευτή τελευταίου καταφυγίου και προμηθευτή καθολικής υπηρεσίας χωρίς να λαμβάνει καμία αμοιβή για αυτές τις υπηρεσίες και χωρίς να έχει τη δυνατότητα επιλογής πελατών με τους δικούς της όρους.

- Τέλος η ΔΕΗ , ως προμηθευτής τελευταίου καταφυγίου, είναι επίσης υποχρεωμένη να παρέχει ηλεκτρική ενέργεια στο σύνολο των καταναλωτών αυτών, χωρίς το δικαίωμα επιλογής και με τιμές που ρυθμίζονται από το κράτος.Αναφερόμενος στη δομή της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού, ο κ. Ζερβός είπε ότι αυτή βασίζεται στο υπάρχον σύστημα (mandatory pool) το οποίο σχεδιάστηκε το 2003 με στόχο τη δημιουργία κινήτρων για την προσέλκυση νέων επενδύσεων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. «Το σύστημα του mandatory pool, δεν ανταποκρίνεται στις βασικές ανάγκες της αγοράς, δεν είναι σε συμμόρφωση με το μοντέλο στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οδηγεί στην καθιέρωση στρεβλώσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργεί» τόνισε. Η πιο σημαντική στρέβλωση, είπε, αποτελείται από ένα σύνολο κανόνων στον κώδικα της αγοράς με τους οποίους οι μονάδες παραγωγής μπορούν να παραμένουν σε λειτουργία, παραβιάζοντας τη σειρά αξιολόγησης των μονάδων παραγωγής, ενώ μπορούν να εισπράττουν το μεταβλητό κόστος τους αυξημένο κατά 10%.


Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η προβλεπόμενη καθαρή επιβάρυνση της ΔΕΗ να ανέρχεται στο ποσό των 250 εκατομμυρίων ευρώ για το 2012, εκ των οποίων οι μονάδες των Ανεξάρτητων Παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας (IPPs) να έχουν κέρδος 50 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα διοχετεύονται στη μη αναγκαία κατανάλωση φυσικού αερίου. Όμως αυτό το κόστος δεν μπορεί να ανακτηθεί από τη ΔΕΗ ή από τους άλλους προμηθευτές της λιανικής αγοράς.


Επίσης, άλλη μία στρέβλωση σύμφωνα με τον κ. Ζερβό είναι ότι ο μηχανισμός για την αμοιβή των μονάδων που λειτουργούν με ΑΠΕ στερείται συνοχής, γεγονός που οδηγεί στη δημιουργία σταθερού ελλείμματος στο λογαριασμό που εξυπηρετεί την πληρωμή τους. Προς το παρόν αυτό το έλλειμμα υπερβαίνει το ποσό των 150 εκ. ευρώ.


Όσον αφορά στην επιβολή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο φυσικό αέριο, ο κ. Ζερβός είπε ότι έχει ως αποτέλεσμα την επιβάρυνση του προμηθευτή, με αρνητική επίδραση στα λειτουργικά αποτελέσματα όχι μόνο της ΔΕΗ αλλά και των υπολοίπων παικτών της αγοράς.


Τέλος, ο κ. Ζερβός τόνισε ότι η ΔΕΗ επικεντρώνει την επενδυτική στρατηγική της στην υλοποίηση επενδύσεων σε νέες μονάδες παραγωγής, φιλικές προς το περιβάλλον, για την αντικατάσταση παλαιών, μη αποδοτικών και ρυπογόνων μονάδων αλλά και την δυναμική ανάπτυξη των ΑΠΕ.