Η Ελληνική Τράπεζα ανακοίνωσε σήμερα την αναπροσαρμογή ορισμένων κατηγοριών επιτοκίων χορηγήσεων και δανείων.

Πιο συγκεκριμένα, το βασικό επιτόκιο χορηγήσεων από 6,17% μειώνεται σε 6,15%, το βασικό επιτόκιο στεγαστικών από 4,67% διαμορφώνεται σε 4,65% και το προνομιακό επιτόκιο χορηγήσεων από 5,67% υποχωρεί σε 5,65%. Το βασικό επιτόκιο καταναλωτικών από 10,31% υποχωρεί σε 10,29%, το επιτόκιο της πιστωτικής κάρτας Hellenicard VISA (κλασική) από 14,67% μειώνεται σε 14,65% και της πιστωτική κάρτα Hellenicard VISA (χρυσή) από 14,17% σε 14,15%.


Οι αναπροσαρμογές των παραπάνω επιτοκίων είναι αποτέλεσμα της μείωσης στο επιτόκιο euribor τρίμηνης διάρκειας και ισχύουν από 02/07/2012.