Προσφορές για τη συμμετοχή της στο σύνολο των διαγωνισμών για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στη Δυτική Ελλάδα (Πατραϊκός Κόλπος, Ιωάννινα και Κατάκολο) κατέθεσε η Energean Oil & Gas, η εταιρία που εκμεταλλεύεται και τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων του Πρίνου.

Η εταιρία κατέθεσε, συγκεκριμένα, προσφορές για τον Πατραϊκό και το Κατάκολο σε συνεργασία με τις εταιρίες Schlumberger και Trajan Oil και για τα Ιωάννινα από κοινού με τις Schlumberger και Petra Petroleum.


Οι συγκεκριμένες περιοχές προκηρύχθηκαν από το ΥΠΕΚΑ με τη μέθοδο της ανοιχτής πρόσκλησης και με προθεσμία υποβολής προσφορών που λήγει σήμερα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου, στον Πατραϊκό Κόλπο τα εκτιμώμενα απολήψιμα αποθέματα είναι της τάξης των 200 εκατ. βαρελιών, στα Ιωάννινα κυμαίνονται μεταξύ 50 και 80 εκατ. και στο Κατάκολο περίπου 3 εκατ. ευρώ.