Σε αγορά κοινών ονομαστικών μετοχών της Intralot προέβη στις 26/6 η Novomatic AG, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

Το ποσοστό συμμετοχής της διαμορφώθηκε σε 5,07% (8.061.888 μετοχές μετά δικαιώματος ψήφου σε σύνολο 158.961.721 μετοχών της εταιρείας).