Στην επιβεβαίωση της αξιολόγησης «BBB-» της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας σε ξένο νόμισμα των τουρκικών τραπεζών Turkiye Is Bankasi A.S. (Isbank), Turkiye Garanti Bankasi A.S. (Garanti), Akbank T.A.S. (Akbank) και Yapi ve Kredi Bankasi A.S. (Yapi Kredi) προχώρησε ο οίκος αξιολόγησης Fitch.

 

Επιπλέον, ο οίκος επιβεβαίωσε τις αξιολογήσεις ορισμένων θυγατρικών τους οι οποίες βασίζονται στη στήριξη των μητρικών τους. 


Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Fitch υπογραμμίζει ότι η αξιολόγηση αντανακλά το ευρύ και σταθερό franchise, το υγιές χρηματοοικονομικό προφίλ τους, την ικανοποιητική διαχείριση κινδύνου και τους χαμηλούς συστημικούς κινδύνους στον τραπεζικό κλάδο της χώρας. 


Ο οίκος αξιολόγησης τονίζει πως λαμβάνει υπόψη τους υψηλούς σχετικά κινδύνους που απορρέουν από το κράτος και τη μεταβλητότητα των μακροοικονομικών δεικτών, την συνεχιζόμενη επιβράδυνση της εγχώριας οικονομίας και το υψηλό ποσοστό των δανείων σε ξένο νόμισμα προς τις επιχειρήσεις.


Ο Fitch αναφέρει πως στο βασικό της σενάριο εξακολουθεί να προβλέπει «ομαλή προσγείωση» της τουρκικής οικονομίας το 2012 με το ρυθμό ανάπτυξης να υποχωρεί στο 2,8% από 8,5% πέρυσι για να αυξηθεί ξανά στο 4,5% το 2013.