Ο δείκτης τιμών παραγωγού στην Ευρωζώνη σημείωσε μείωση κατά 0,5% σε μηνιαία βάση τον Μάιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. 

 

Σε ετήσια βάση, ο πληθωρισμός παραγωγού τον Μάιο διαμορφώθηκε στο 2,3%, ενώ οι πρόβλεψεις των αναλυτών τον τοποθετούσαν στο 2,5%. Τον Απρίλιο, ο πληθωρισμός παραγωγού είχε ανέλθει στο 2,6%.