Η Microsoft ανακοίνωσε την απομείωση της αξίας στοιχείων ενεργητικού, ύψους 6,2 δισ. δολαρίων, που σχετίζεται με την εξαγορά της online διαφημιστικής εταιρείας Aquantive πριν από πέντε χρόνια. 


 

Η εταιρεία είχε εξαγοράσει την Aquantive το 2007 έναντι 6,3 δισ. δολαρίων σε μετρητά, στην προσπάθεια να καταστεί ανταγωνιστικότερη απέναντι στη Google με αύξηση των εσόδων από τις διαφημίσεις.