Διατεθειμένη να παράσχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε αναπτυγμένες χώρες, όπως η Ελλάδα, είναι η Παγκόσμια Τράπεζα, σύμφωνα με τις δηλώσεις του νέου της προέδρου, Τζιμ Γιογκ Κιμ, που ανέλαβε χθες τα καθήκοντα του. 

 

«Το προσωπικό μας αισθάνεται ότι έχει τη σχετική εμπειρία που θα μπορούσε να προσθέσει αξία… εάν μας ζητηθεί, θα ήμουν ανοικτός στη δυνατότητα βοήθειας στην Ελλάδα», υπογράμμισε.


Σημειώνεται ότι ο απελθών πρόεδρος, Ρόμπερτ Ζέλικ, δεν ήταν υπέρ της ιδέας να εμπλακεί η Παγκόσμια Τράπεζα στην Ελλάδα. Στις 14 Ιουνίου είχε δηλώσει ότι αν η τράπεζα πήγαινε στην Ελλάδα «ως εποπτεύουσα τις μεταρρυθμίσεις για την ελληνική κυβέρνηση… αυτό μπορεί να μην ήταν τόσο παραγωγικό για την Ελλάδα όσο θα ήταν επιβλαβές για την τράπεζα».


Η εμπειρία που έχει η Παγκόσμια Τράπεζα από την επί δεκαετίες συνεργασία της με κυβερνήσεις για να βελτιώσει την ικανότητά τους στη συλλογή των φόρων, στα κοινωνικά προγράμματα, στην καταπολέμηση της διαφθοράς και την προσέλκυση επενδύσεων θα μπορούσε να βοηθήσει χώρες, όπως η Ελλάδα ή η Πορτογαλία που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στα ζητήματα αυτά, σύμφωνα με πολλούς ειδικούς σε θέματα ανάπτυξης. 


Κάτι που έχουν συζητήσει στελέχη της τράπεζας είναι να χρηματοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την παροχή τεχνικών συμβουλών από την Παγκόσμια Τράπεζα στην Ελλάδα. 


«Δεν συζητούμε για την επένδυση μεγάλων ποσών σε χώρες υψηλού εισοδήματος Εκεί που πιστεύουμε ότι μπορούμε να προσθέσουμε αξία είναι στην τεχνική υποστήριξη σε κάποια από τα διαρθρωτικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν κάποιες χώρες», δήλωσε ο κ. Κιμ.