Έξοδο τουλάχιστον μίας χώρας από το ευρώ σε ένα χρόνο προβλέπει το 55% περίπου των επενδυτών, σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας Sentix.

Η έρευνα, που διεξήχθη σε 1.000 περίπου επενδυτές την Παρασκευή αμέσως μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής, έδειξε πως «δεν είναι όλα εύκολα για το ευρώ», αναφέρει η Sentix.

Περίπου το 94,5% των ιδιωτών επενδυτών που προβλέπουν τη διάσπαση της ευρωζώνης θεωρούν ότι το πιθανότερο είναι να αποχωρήσει η Ελλάδα, όπως και 90,3% των θεσμικών επενδυτών.

Το 25% περίπου των ερωτηθέντων εκτιμούν ότι θα αποχωρήσει η Κύπρος, ενώ το 13,35% βλέπει έξοδο της Πορτογαλίας, σημειώνει η Sentix.