Ο Δήμος Χαλανδρίου ορίσθηκε ως νέα έδρα της Sprider Stores, κατόπιν της πυρκαγιάς της 13ης Φεβρουαρίου 2012, η οποία προκάλεσε την ολοσχερή καταστροφή της έδρας της εταιρείας στην Ανθούσα Αττικής και έπειτα από σχετική απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2012, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

 

Ειδικότερα, τα νέα γραφεία βρίσκονται επί της συμβολής των οδών Οιδίποδος 1-3 και Παράδρομος Αττικής Οδού 33-35, Τ.Κ. 152 32 Χαλάνδρι Αττικής. Τα λοιπά στοιχεία επικοινωνίας παραμένουν ως είχαν, ήτοι Τηλ: 0030 210 6609900, Fax: 0030 210 6664237, e-mail: [email protected]