Στους τέσσερις βασικούς άξονες, που θα ακολουθήσει η νέα διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας, αναφέρθηκε ο νεός Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, Αλέξανδρος Τουρκολιάς, σε μήνυμα προς τους εργαζομένους.

 

Το μήνυμα του κ. Τουρκολιά, έχει ως εξής:
 

«Μήνυμα του Διευθύνοντος Συμβούλου

Προς όλους τους εργαζόμενους στην Τράπεζα και στον Όμιλο της Εθνικής

Στην πρώτη μας επικοινωνία και απευθυνόμενος, κατά κυριολεξία, σε συναδέλφους θέλω να αναφερθώ στους άξονες της στρατηγικής της νέας Διοίκησης. Η πολιτική μας επικεντρώνεται:

Πρώτον, στην επαρκή και ταχύτατη επανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας, μέσω της οποίας θα μπορέσει να ασκήσει ενεργά τον θεσμικό της ρόλο.

Δεύτερον
, στην ενίσχυση της ρευστότητας που θα επιτρέψει στον Όμιλο να στηρίξει έμπρακτα όλο το εύρος της οικονομικής δραστηριότητας.

Τρίτον
, στη διαχείριση του χαρτοφυλακίου της Τράπεζας για τη συγκράτηση των επισφαλειών αλλά και τη θωράκιση του Ομίλου.

Τέταρτον, στον εξορθολογισμό του λειτουργικού κόστους, σε επίπεδο Τράπεζας και Ομίλου, με την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού σε συνθήκες σταθερού και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος.

Οι προκλήσεις είναι μεγάλες. Τα προβλήματα οξυμένα και συχνά εμφανίζονται ως ανυπέρβλητα. Μέσα στο πλαίσιο των νέων συνθηκών που διαγράφονται στο ευρωπαϊκό περιβάλλον, βασική επιδίωξή μας θα είναι ο πολλαπλασιασμός των όποιων δυνατοτήτων παρέχονται από αυτές, όχι μόνο για τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας, αλλά και για την ουσιαστική επανεκκίνηση της επενδυτικής δραστηριότητας στη χώρα μας που είναι η μόνη και αναγκαία συνθήκη για την έξοδο από την κρίση που πλήττει όλους, σε διαφορετικούς βαθμούς.

Η Εθνική Τράπεζα πρέπει να διαμορφώσει μια νέα σχέση με το πελατολόγιό της αλλά και με την κοινωνία συνολικά. Σε αυτή την προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς. Με την πείρα και τη γνώση που όλοι έχουμε, διοικητική ομάδα και όλοι οι συνάδελφοι ανεξαρτήτως θέσης και ευθύνης στην Τράπεζα και στον Όμιλο, είμαι βέβαιος ότι θα επιτύχουμε να ενισχύσουμε τον αποφασιστικό ρόλο της Εθνικής Τράπεζας στην πραγματική οικονομία. Η εμπειρία μου όλα αυτά τα χρόνια που υπηρετώ την ΕΤΕ σε διάφορες θέσεις ευθύνης, μου δίνει τη βεβαιότητα ότι όλοι μαζί θα πετύχουμε τον στόχο μας.

Κλείνοντας, θα ήθελα, με την ευκαιρία αυτή, να ευχαριστήσω την απελθούσα Διοίκηση για το πολύ σημαντικό έργο που επιτέλεσε σε δύσκολες συγκυρίες αλλά και για τις παρακαταθήκες που άφησε για την Τράπεζα και τον Όμιλο.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Αλέξανδρος Τουρκολιάς»