Σε νέα γραφεία μετακομίζει ο όμιλος Χατζηιωάνου μετά την πυρκαγιά της 13ης Φεβρουαρίου 2012, η οποία προκάλεσε την ολοσχερή καταστροφή της έδρας της εταιρίας στην Ανθούσα Αττικής.
Μετά από σχετική απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 4 Μαΐου 2012, ως νέα έδρα ορίσθηκε ο Δήμος Χαλανδρίου. Ειδικότερα, τα νέα γραφεία της Εταιρίας βρίσκονται επί της συμβολής των οδών Οιδίποδος 1-3 και Παράδρομος Αττικής Οδού 33-35, Τ.Κ. 152 32 Χαλάνδρι Αττικής.