Σε σώμα συγκροτήθηκε το νέο διοικητικό συμβούλιο της Καρδασιλάρης, μετά την παραίτηση των κ.κ. Ιωάννη Καρδασιλάρη, εκτελεστικό μέλος και Δ/νων Σύμβουλος της εταιρίας και Σταύρο Βασιλείου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, παραιτήθηκαν από τις θέσεις τους και αντικαταστάθηκαν από τους κ.κ. Λουκία Καρδασιλάρη και Αλέξανδρο Σπανό, αντίστοιχα.

Συγκεκριμένα, το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από τους κ.κ.:
1) Νικόλαος Καρδασιλάρης του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος ΔΣ ? εκτελεστικό μέλος
2) Γεώργιος Καρδασιλάρης του Κωνσταντίνου, Διευθύνων Σύμβουλος ? εκτελεστικό μέλος
3) Λουκία Καρδασιλάρη του Σταμάτη, μη εκτελεστικό μέλος
4) Αλέξανδρος Σπανός του Χρήστου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
5) Κωνσταντίνος Σουλιώτης του Αντωνίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.