Σε αύξηση κεφαλαίου στη θυγατρική εταιρεία Alumil Polska SRL, κατά 2.922.000 πολωνικά Ζλοτι (676.034,25 ευρώ), με κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων, προχώρησε η διοίκηση της Αλουμύλ, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

 

Συγκεκριμένα, το ποσοστό συμμετοχής της Αλουμύλ Α.Ε. πλέον διαμορφώνεται στο 99,66%.