Η εταιρεία Τεχνικές Εκδόσεις ανακοινώνει ότι στην από 29 Ιουνίου 2012, τακτική γενική συνέλευση, εγκρίθηκε η ανασυγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου σε σώμα, ως εξής: 

 

• Κωνσταντίνος Καββαθάς του Δημητρίου - Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος 

• Αντώνιος Λυμπέρης του Παναγιώτη - Αντιπρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος, 
 

Εκτελεστικό Μέλος 
 

• Στράτης Χατζηπαναγιώτου του Στεφάνου - Εκτελεστικό Μέλος 

• Σπυρίδων Δουλφής του Κωνσταντίνου - Εκτελεστικό Μέλος 

• Σοφία Καββαθά του Λαζάρου - Μη Εκτελεστικό Μέλος 

• Τριαντάφυλλος Μαστραντώνης του Άγγελου - Μη Εκτελεστικό Μέλος 

• Κωνσταντίνος Νάστος του Ιωάννη - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

• Μαρία Γατσή του Άγγελου - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

• Πέτρος Μπουροβίλης του Αναστασίου - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος