Σε σώμα συγκροτήθηκε το νέο διοικητικό συμβούλιο της Μότορ Όιλ το οποίο εξελέγη από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 28ης Ιουνίου 2012.

Συγκεκριμένα το νέο διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από τους κ.κ

Βαρδής Ι. Βαρδινογιάννης - Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης - Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος
Ιωάννης Ν. Κοσμαδάκης - Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Πέτρος Τ. Τζαννετάκης - Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Νίκος Θ. Βαρδινογιάννης - Μη Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Π. Αλεξανδρίδης - Μη Εκτελεστικό Μέλος
Μιχαήλ-Ματθαίος Ι. Στειακάκης - Εκτελεστικό Μέλος
Θεοφάνης Χρ. Βουτσαράς - Εκτελεστικό Μέλος
Νίκη Δ. Στουφή – Μη Εκτελεστικό Μέλος
Κωνσταντίνος Β. Μαραβέας - Μη Εκτελεστικό / Ανεξάρτητο Μέλος
Αντώνιος Θ. Θεοχάρης - Μη Εκτελεστικό / Ανεξάρτητο Μέλος.