Καθήκοντα υπεύθυνου Εξυπηρέτησης Μετόχων και υπεύθυνου Εταιρικών Ανακοινώσεων της Σωληνουργεία Τζιρακιάν ανέλαβε από 2/7/2012 ο κ. Μιχαήλ Κομνηνέλλης του Ιωάννη σε αντικατάσταση του κ. Ντάνου Αντώνιου που παραιτήθηκε, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Επιπλέον, με την από 02/07/2012 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας ορίστηκε ως νέος εσωτερικός ελεγκτής ο κ. Ευάγγελος Ζακυνθινός, σε αντικατάσταση του κ. Παναγιώτη Αναγνώστου. Ο κ. Ζακυνθινός ανέλαβε τα καθήκοντά του από την 03/07/2012.