Με κανέναν τρόπο δεν πρέπει να υπαγορεύονται από τις χρηματαγορές οι πολιτικές αποφάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε ο καγκελάριος της Αυστρίας, Βέρνερ Φάιμαν, μετά τη συνεδρίαση του αυστριακού υπουργικού συμβουλίου στη Βιέννη. 

 

Όσον αφορά στην πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες, ο κ. Φάιμαν τόνισε ότι απαραίτητες προϋποθέσεις για την από κοινού ανάληψη εγγυήσεων είναι η πειθαρχία και ο έλεγχος, καθώς, όπως σημείωσε, μόνο με τον τρόπο αυτό μπορεί να δημιουργηθεί μια σοβαρή βάση για την περαιτέρω εμβάθυνση της Ένωσης.


Υπογράμμισε επίσης ότι ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας απέκτησε μεγαλύτερη ελαστικότητα στη χρησιμοποίηση των μέσων του και, αν στο μέλλον υπάρξει η κοινή εποπτεία των τραπεζών, τότε ο μηχανισμός θα έχει τη δυνατότητα μιας απευθείας ανακεφαλαιοποίησης τραπεζών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτή η αποφασιστική στάση απέδωσε, όπως διαπιστώνεται από τις αντιδράσεις των χρηματαγορών και ως εκ τούτου, τόνισε οι πολιτικές αποφάσεις δεν επιτρέπεται, κατά κανένα τρόπο, να υπαγορεύονται από τις χρηματαγορές.