Στα 6.393 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της Γενικής Κυβέρνησης τον Μάιο του 2012, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Οικονομικών.

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου το Μάιο εμφανίζονται μειωμένες σε σχέση με τον Απρίλιο, κατά τον οποίο το ύψος τους ανερχόταν σε 6.430 εκατ. ευρώ.
 

Μεγαλύτεροι οφειλέτες παραμένουν οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης με ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις ύψους 2,92 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 1,18 δισ. προέρχονται από το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων.
 

Ακολουθούν τα νοσοκομεία με οφειλές 1,57 δισ. ευρώ, τα υπουργεία και φορείς με οφειλές 837 εκατ. ευρώ, η τοπική αυτοδιοίκηση με οφειλές ύψους 781 εκατ. ευρώ και τα λοιπά νομικά πρόσωπα με οφειλές 281 εκατ. ευρώ.