Στο ποσό των 10 δισ. ευρώ υπολογίζει τις κεφαλαιακές ανάγκες του τραπεζικού συστήματος της Κύπρου το κλιμάκιο της τρόικας που βρίσκεται στη χώρα.

Μετά από πολύωρες επαφές με τα στελέχη της κεντρικής τράπεζας της Κύπρου, οι εκπρόσωποι του ΔΝΤ εκτιμούν ότι το ύψος των κεφαλαιακών αναγκών ξεπερνά προηγούμενες εκτιμήσεις. Βασικός άξονας των προβληματισμών τους αφορά τον τρόπο που οι κυπριακές τράπεζες υπολογίζουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.


Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη Stockwatch, στα ακραία σενάρια που ανέπτυξαν, οι τεχνοκράτες του ΔΝΤ συνυπολογίζουν στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια όλες τις πιστώσεις που βρίσκονται σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών, ανεξαρτήτως των εξασφαλίσεων που έχει η τράπεζα. Συνυπολογίζουν επίσης όσα δάνεια για τα οποία έχει προκύψει αλλαγή του προγράμματος αποπληρωμής.


Πέραν του μεθοδολογικού χειρισμού των μη εξυπηρετούμενων δανείων, που ανεβάζει σημαντικά το ύψος της στήριξης που θα χρειαστούν οι τράπεζες, η τρόικα ξεκαθάρισε χθες ότι αναμένει διαγνωστικούς ελέγχους στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα.


Οι έλεγχοι θα γίνουν από την BlackRock ή άλλη εταιρεία που θα υποδείξει η τρόικα, χωρίς να αποκλείεται η διαδικασία προσφοροδότησης. Ο στόχος είναι να διαφανούν οι πραγματικές ανάγκες του τραπεζικού συστήματος μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, όταν και θα προκύψει η πλήρης ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών μέσω του ταμείου στήριξης.