Αίτηση στο άρθρο ’99 του πτωχευτικού κώδικα κατέθεσε η αλυσίδα καταστημάτων Carouzos, μετά την αποτυχία εξυγίανσης των χρηματοοικονομικών της μεγεθών.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας την τελευταία τριετία υλοποιεί ένα εκτεταμένο πρόγραμμα αναδιοργάνωσης, το οποίο έχει ήδη αποφέρει ουσιαστικές βελτιώσεις και μεταξύ άλλων, στηρίχθηκε και με σημαντικές κεφαλαιακές ενισχύσεις των μετόχων της. Το πρόγραμμα αυτό περιελάμβανε δύο βασικούς στόχους:


1. Την εξυγίανση της λειτουργίας της εταιρείας, μέσω του εξορθολογισμού του δικτύου καταστημάτων της, της δραστικής μείωσης και καλύτερης διαχείρισης των αποθεμάτων της, τον περιορισμό των λειτουργικών της δαπανών, και την εμπορική εστίασή της σε τομείς με υγιή μικτά περιθώρια κέρδους και μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης.


2. Την εξυγίανση του ισολογισμού της μέσω της απευθείας κεφαλαιακής της ενίσχυσης και της αξιοποίησης της ακίνητής περιουσίας της, με σκοπό την μείωση των υποχρεώσεών της.
Όπως αναφέρει η διοίκηση μέσω της υλοποίησης αυτού του προγράμματος, η εταιρεία πέτυχε τον πρώτο της στόχο μειώνοντας τα αποθέματά της από τα 30 εκατ. ευρώ στα 3 εκατ. ευρώ ευρώ, περιορίζοντας τις λειτουργικές της δαπάνες σε ποσοστό άνω του 50%, αυξάνοντας το μικτό περιθώριο κέρδους της από το 17% στο 37% και διακόπτοντας τη λειτουργία 10 μη αποδοτικών καταστημάτων σε μικρότερες περιοχές, όπως αυτές του Ψυχικού και της Κρήτης.


Ωστόσο, διευκρινίζει η διοίκηση, η εταιρεία όμως δεν μπόρεσε να πετύχει τον δεύτερό στόχο της, που αφορά στη μείωση παλαιών συσσωρευμένων υποχρεώσεων, αφού το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον απέτρεπε την ολοκλήρωση των όποιων συναλλαγών και συμφωνιών θα της επέτρεπαν να αξιοποιήσει την ακίνητη περιουσία της.


«Με δεδομένο ότι η διοικητική και λειτουργική αναδιοργάνωση της εταιρείας είναι σε φάση ολοκλήρωσης, και έχοντας τη διαρκή και αμετάκλητη στήριξη των μετόχων και του προσωπικού της, καθώς και την έμπρακτα αποδεδειγμένη αρωγή των τραπεζών και προμηθευτών της, η εταιρεία πιστεύει πως με την υπαγωγή της στο Άρθρο 99 θα μπορέσει να επιτύχει τον τελικό στόχο της εξυγίανσης του ισολογισμού της και να επιστρέψει γρήγορα σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και κερδοφορίας» αναφέρει.