Νέα υποχώρηση στις 74,1 μονάδες από 77,3 μονάδες σημείωσε τον Ιούνιο ο δείκτης οικονομικού κλίματος ο οποίος υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων επτά μηνών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΟΒΕ η εξέλιξη αυτή εκπορεύεται περισσότερο από την επιδείνωση των επιχειρηματικών προσδοκιών στη Βιομηχανία και τις Υπηρεσίες, με το κλίμα στο Λιανικό Εμπόριο να παραμένει αμετάβλητο και στις Κατασκευές να κερδίζει έδαφος. Από την άλλη πλευρά, η καταναλωτική εμπιστοσύνη βελτιώνεται και τον Ιούνιο.

Είναι σαφές ότι οι αβεβαιότητες κατά την προεκλογική περίοδο ήταν μεγάλες, ιδιαίτερα στον επιχειρηματικό κόσμο, καθώς η οικονομική δραστηριότητα είχε περιοριστεί στις ελάχιστες δυνατές συναλλαγές. Στους καταναλωτές – πολίτες από την άλλη πλευρά φαίνεται να δημιουργήθηκαν προσδοκίες για αλλαγές στο μίγµα της εφαρμοζόµενης πολιτικής.

Σε κάθε περίπτωση, η συγκρότηση μιας συγκυβέρνησης έχει βοηθήσει στο να αμβλυνθεί τουλάχιστον η κυβερνητική αβεβαιότητα, όμως το κατά πόσο οι προσδοκίες που έχουν δημµιουργηθεί θα επαληθευτούν τελικά, μένει να αποδειχθεί.

Αναλυτικότερα:

Στη Βιομηχανία, ο ∆είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στη Βιοµηχανία διατηρεί την πτωτική του τάση τον Ιούνιο και διαµορφώνεται κατά 3 µονάδες χαµηλότερα, στις 74,1 µονάδες, οριακά χαµηλότερα έναντι της αντίστοιχης περσινής επίδοσής του. Περαιτέρω πτώση καταγράφουν οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη της παραγωγής, ενώ οι απαισιόδοξες εκτιµήσεις των επιχειρήσεων για το τρέχον επίπεδο παραγγελιών και ζήτησης εντείνονται, παρόλο που τα αποθέματα φαίνεται να ρευστοποιούνται.


Στις Υπηρεσίες
, οι εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για την τρέχουσα δραστηριότητά τους µπορεί να βελτιώνονται ελαφρώς, όµως τόσο οι τρέχουσες εκτιµήσεις, όσο και οι προβλέψεις για τη ζήτηση του τοµέα βαίνουν δυσµενέστερες. Ο ∆είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στις Υπηρεσίες κινείται πτωτικά τον Ιούνιο και διαµορφώνεται σε ιστορικά χαµηλά επίπεδα, στις 53 µονάδες (από 57,4 µονάδες).


Στο Λιανικό Εµπόριο, ο αρνητικός δείκτης των εκτιµήσεων των επιχειρήσεων για τις τρέχουσες πωλήσεις βελτιώνεται, ενώ αντίθετα οι ήδη χαµηλές προβλέψεις για τις βραχυπρόθεσµες προοπτικές των πωλήσεων περιορίζονται περαιτέρω, µε τις εκτιµήσεις για τα αποθέµατα να υποχωρούν ελαφρά, υποδηλώνοντας ρευστοποίηση. Συγκεκριμένα, ο δείκτης επιχειρηµατικών προσδοκιών διατηρείται αµετάβλητος, µετά από τη µικρή άνοδο του περασµένου µήνα στις 58,2 µονάδες, σε επίδοση ελαφρώς ανώτερη σε σχέση µε την αντίστοιχη περσινή (55 µονάδες). 


Στις Κατασκευές, ο ∆είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στις Κατασκευές συνεχίζει τις διακυµάνσεις των τελευταίων επτά µηνών. Τον Ιούνιο επανέρχεται στα επίπεδα του Απριλίου, στις 40 µονάδες (από 36,5 µονάδες), υψηλότερα πάντως κατά 10 µονάδες σε σχέση µε τα αντίστοιχα περσινά επίπεδα. Οι πολύ χαµηλές προβλέψεις για το πρόγραµµα εργασιών βαίνουν ακόµη δυσµενέστερες, αντισταθµιζόµενες όµως από την άµβλυνση των πολύ αρνητικών προσδοκιών για την απασχόληση του τοµέα. 


Στην Καταναλωτική Εµπιστοσύνη
, οι αρνητικές προβλέψεις για την οικονοµική κατάσταση του νοικοκυριού αµβλύνονται σηµαντικά, εξέλιξη ανάλογη µε τις προβλέψεις για την οικονοµική κατάσταση της χώρας. Μικρή βελτίωση καταγράφεται και στην ιστορικά χαµηλή πρόθεση για αποταµίευση, ενώ και οι δυσοίωνες προβλέψεις για την εξέλιξη της ανεργίας εξοµαλύνονται ήπια. Συγκεκριμένα ο δείκτης καταναλωτικής εµπιστοσύνης βελτιώνεται τον Ιούνιο και διαµορφώνεται στις -70,4 µονάδες (από -75,8), επίδοση που είναι η υψηλότερη εδώ και ένα χρόνο.

Διαβάστε ΕΔΩ αναλυτικά την έρευνα του ΙΟΒΕ