Μέχρι το τέλος του 2012 επιθυμεί να επιτευχθεί συμφωνία για το πολυετές δημοσιονομικό πρόγραμμα της ΕΕ ο πρόεδρος της Κομισιόν, Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο.

Ο πρόεδρος της Κομισιόν, στην ομιλία του μετά την παρουσίαση των προτεραιοτήτων της Κυπριακής Προεδρίας, σημείωσε ότι μετά τις διακοπές του καλοκαιριού, η Κομισιόν θα υποβάλει προς συζήτηση και έγκριση στο Συμβούλιο της ΕΕ και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έκθεση με ενημερωμένα στοιχεία, που αφορούν το υπό διαμόρφωση πολυετές δημοσιονομικό πρόγραμμα της ΕΕ.


Ο κ. Μπαρόζο εξέφρασε την ελπίδα ότι θα επιτευχθεί συμφωνία, μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ για την έγκριση του δημοσιονομικού πλαισίου, με τη βοήθεια της Κυπριακής Προεδρίας.


Ο ίδιος υποστήριξε ότι «σωστά αντιλαμβάνεται η κυπριακή προεδρία τις προκλήσεις και πολύ ορθά επιλέγει να εργαστεί για την ολοκλήρωση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς, για την επιβολή φόρων στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές και για την ενίσχυση της ανάπτυξης στην Ευρώπη και την δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης».


Τέλος,ο κ. Μπαρόζο εξέφρασε την βεβαιότητα ότι οι σχετικές προτάσεις της Επιτροπής και τα 70 παράλληλα ειδικά προγράμματα που θα τις συνοδεύουν θα αποτελέσουν καλή βάση για την διεξαγωγή συζητήσεων μεταξύ του Συμβουλίου, της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.