Σε σώμα συγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Elbisco κατά την συνεδρίασή του στις 2/7 σε συνέχεια των αποφάσεων της πρόσφατης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

 

Η σύνθεση του Δ.Σ. έχει ως εξής: 

 

Έλενα Φιλίππου - Κουμαντάρου του Κυριάκου, Πρόεδρος – εκτελεστικό μέλος, Δημοσθένης Ραμαντάνης του Αλεξάνδρου, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος- εκτελεστικό μέλος, Αγλαΐα Σκλάβη του Ιωάννη, εκτελεστικό μέλος, Περικλής Μαζαράκης του Μιχαήλ-Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Πέτρος Καραμπάς του Κωνσταντίνου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και Χαράλαμπος Παρμάγκος του Βασιλείου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. 

 

Η διαφοροποίηση συγκριτικά με το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο είναι ο ορισμός της κας. Έλενας Φιλίππου - Κουμαντάρου ως Πρόεδρο σε αντικατάσταση του κ. Κυριάκου Φιλίππου, ο ορισμός του κ. Δημοσθένη Ραμαντάνη ως Αντιπρόεδρο εκτός από Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο ορισμός της κας. Αγλαΐας Σκλάβη ως εκτελεστικό μέλος και ο ορισμός του κ. Πέτρου Καραμπά ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος σε αντικατάσταση της κας. Ελευθερίας Κουτσιούμπα. 

 

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής, ήτοι έως της 28/6/2014.