Για να επιταχυνθεί η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, πρέπει να επιτευχθούν τέσσερις προϋποθέσεις, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων της Alpha Bank. 

 

Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, οι προϋποθέσεις είναι:

 

1. Η αναμενόμενη σημαντική βελτίωση του οικονομικού κλίματος στη χώρα από τον Ιούλιο του 2012 και μετά: (1) η πολύ ικανοποιητική πορεία υλοποίησης του Π2012 στο 1ο 5μηνο 2012, που αναμένεται να βελτιωθεί περαιτέρω στους επόμενους μήνες, (2) ο σχηματισμός ισχυρής Κυβέρνησης που προγραμματίζει την επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων - με εντατικοποίηση της πολιτικής εξυγίανσης και ενίσχυσης της παραγωγικότητας και της λειτουργικότητας του δημόσιου τομέα και (3) η διακοπή κάθε συζήτησης περί μη εφαρμογής του Μνημονίου και περί εξόδου της χώρας από το ευρώ. 

 

2. Η επιτάχυνση των διαδικασιών για την ομαλή επανενεργοποίηση και ταχεία υλοποίηση των επενδυτικών προγραμμάτων που εξαρτώνται από το κράτος και από την απορρόφηση των διαθεσίμων χρηματοδοτήσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, καθώς και από η αποτελεσματικότερη προώθηση των αποκρατικοποιήσεων.

 

3. Η ήδη επιτευχθείσα σημαντική βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, που σε συνδυασμό με τη βελτίωση του οικονομικού κλίματος και της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας θα συμβάλουν σταδιακά σε αύξηση και των ιδιωτικών επενδύσεων (εγχώριων και ξένων) από τα εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα στα οποία διαμορφώθηκαν αυτές οι επενδύσεις στο 1ο 6μηνο 2012. 

 

4. Η επανενεργοποίηση του τραπεζικού συστήματος της χώρας με την έγκαιρη ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησής του, που προϋποθέτει έγκαιρη ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με την Τρόικα, τόσο για την αποδέσμευση σης επόμενης σημαντικής δόσης της χρηματοδοτικής βοήθειας προς τη χώρα όσο και για την πλήρη εξειδίκευση των βασικών όρων της ανακεφαλαιοποίησης. 

 

Ικανοποιητική η εκτέλεση του προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης

 

Στο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων της Τράπεζας, υπογραμμίζεται ακόμη ότι ήταν κανοποιητική η εκτέλεση του Προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης (ΓΚ) στο 1ο 5μηνο του 2012. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τις εκτιμήσεις για μηδενισμό του πρωτογενούς ελλείμματος της ΓΚ το 2012, έναντι πρωτογενούς ελλείμματος € 2,05 δισ. που προβλέπει το 2ο Μνημόνιο. 

 

Πιο συγκεκριμένα, σημειώνεται ότι από τα στοιχεία που ανακοίνωσε το Υπ. Οικονομικών εκτιμάται ότι το πρωτογενές έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης σε ενοποιημένη βάση περιορίστηκε σημαντικά στα € 28 εκατ. στο 1ο 5μηνο του 2012, από € 2,57 δισ. στο 1ο 5μηνο 2011. Αυτή η πολύ ικανοποιητική επίδοση επιτεύχθηκε: 

 

α) Με αύξηση των εσόδων της ΓΚ σε ενοποιημένη βάση κατά 4,0%, όταν το Πρόγραμμα Προσαρμογής του Μαρτίου 2012 προβλέπει μείωση των εσόδων αυτών το 2012 ως σύνολο κατά -2,6%. Σημειώνεται ότι η αύξηση των εσόδων της ΓΚ στο 1ο 5μηνο του 2012 επιτεύχθηκε παρά την πτώση των καθαρών εσόδων του Τ.Π. κατά -1,0% ως αποτέλεσμα των αρνητικών επιπτώσεων από το προεκλογικό κλίμα και την αβεβαιότητα που επικράτησε μετά τις εκλογές της 6ης Μαΐου 2012 και παρά το ότι στο 1ο 5μηνο 2012 δεν είχαν ακόμη ισχύ τα πιο σημαντικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί για αύξηση των εσόδων αυτών το 2012. Αξιοσημείωτη είναι η αύξηση των εσόδων των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης και των Νοσοκομείων, εκτός των εσόδων τους από τον Τ.Π., κατά 1,9% στο 1ο 5μηνο 2012. 

 

β) Με μείωση των πρωτογενών δαπανών της ΓΚ κατά -3,9%, όταν το Πρόγραμμα Προσαρμογής προβλέπει μείωση αυτών των δαπανών κατά -5,7% το 2012 ως σύνολο. Το αποτέλεσμα στο 1ο 5μηνο 2012 επηρεάστηκε από την αύξηση των πρωτογενών δαπανών των ΟΤΑ κατά € 550 εκατ. στο 1ο 5μηνο 2012. 

 

Σύμφωνα με την τράπεζα, ο μηδενισμός του ελλείμματος του πρωτογενούς ισοζυγίου της ΓΚ από το 2012 και η δημιουργία πρωτογενούς πλεονάσματος από το 2013 και μετά και η δραστική μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών ΙΤΣ της χώρας, στο εκτιμώμενο 5,5% του ΑΕΠ το 2012 και περί το 1,0% του ΑΕΠ το 2014, θα αποτελέσουν την πιο σταθερή βάση για την ανάκτηση της αναγκαίας αξιοπιστίας και της οικονομικής ανεξαρτησίας της χώρας. 

 

Το πλεόνασμα στο πρωτογενές ισοζύγιο της ΓΚ από το 2013 θα συμβάλλει στην ομαλή εξυπηρέτηση των ήδη σημαντικά μειωμένων χρεών της, ξαναχτίζοντας έτσι με επιμονή και συνέπεια τη χαμένη σήμερα αξιοπιστία της, με εξαιρετικά σημαντικές ευνοϊκές συνέπειες για την τρέχουσα και τη μελλοντική αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας της. 

 

Όσον αφορά την ανάπτυξη, η τράπεζα τονίζει: Τα βασικά στοιχεία της Συγκυρίας, όσον αφορά τις εξελίξεις στην πραγματική οικονομία της χώρας, δείχνουν περαιτέρω εμβάθυνση της ύφεσης και στο 2ο 3μηνο του 2012. Ειδικότερα, αναφέρεται η μεγάλη πτώση του όγκου των πωλήσεων στο λιανικό εμπόριο κατά -14,0% σε ετήσια βάση τον Απρ. 2012, μετά την πτώση του κατά -7,8% και τον Απρ. 2011, ενώ η αβεβαιότητα της μετεκλογικής περιόδου και τελικά η είσοδος σε νέα προεκλογική περίοδο τον Μάιο του 2012 δεν σηματοδοτούν βελτίωση της κατάστασης στην αγορά και στο 2μηνο Μαϊου-Ιουνίου.’2012. 

 

Αυτό επιβεβαιώνεται ήδη από τη νέα μεγάλη πτώση του δείκτη οικονομικού κλήματος στη χώρα τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2012 με το σχετικό δείκτη του ΙΟΒΕ να μειώνεται στο 74,1 τον περασμένο (εκλογικό) μήνα, από 76 τον Μάιο του 2012 και 77,3 τον Απρίλιο του 2012 (όταν ο δείκτης είχε κινηθεί ανοδικά λόγω της επιτυχούς ολοκλήρωσης του PSI Plus). Στην πραγματικότητα, η εκτίναξη στα ύψη της αβεβαιότητας και των δυσμενών προσδοκιών των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων τον Μάιο και στο 1ο 15ήμερο του Ιουνίου συνέβαλε στη νέα σημαντική εκροή καταθέσεων από το τραπεζικό σύστημα της χώρας, οι οποίες μειώθηκαν στα € 157,5 δις στο τέλος Μαΐου 2012 και ακόμη χαμηλότερα έως την 15η Ιουνίου 2012. 

 

Ωστόσο, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων ανέκαμψαν ικανοποιητικά(σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις) στο 2ο 15ήμερο του Ιουνίου 2012 και στις αρχές του Ιουλίου 2012, μετά τον σχηματισμό της νέα Κυβέρνησης Συνεργασίας, που έχει ως βασικό της πρόγραμμα την συνέχιση της υλοποίησης του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, με κύριο στόχο τώρα την διόρθωση, σε απόλυτη συνεργασία με την Τρόικα, των πολιτικών που δεν έχουν φέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα και, οπωσδήποτε την επίσπευση της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας.