Συνολικά 94 τραπεζικά υποκαταστήματα έκλεισαν στην Ιρλανδία το α΄εξάμηνο του 2012, καθώς μειώθηκαν τα περιθώρια κερδοφορίας και οι οικονομικές προοπτικές ήταν υποτονικές, σύμφωνα με την εφημερίδα Vilaggazdasag. 

 

Τα τελευταία τρία χρόνια, οι ουγγρικές τράπεζες μειώνουν σταθερά το δίκτυο υποκαταστημάτων τους, μετά την περίοδο άνθισης των πιστώσεων, που είχε αυξήσει σχεδόν κατά 50% στα 1.596 τα καταστήματα το 2009. 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Vilaggazdasag, οι ουγγρικές τράπεζες έκλεισαν 31 υποκαταστήματα το 2010 και 60 επιπλέον το 2011.