Στο 14,68% από 17,43% υποχώρησε στις 28/6 το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που ο Σπυρίδων Τασόγλου κατέχει στην ΓΕ Δημητρίου, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Την ίδια ημερομηνία, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που ο Γεώργιος Δημητρίου κατέχει στην εταιρεία, υπερέβη το όριο του 1/3 επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου και από ποσοστό 32,60% ανήλθε σε ποσοστό 43,22% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου.