Μέχρι την 1η Αυγούστου αναμένεται να  έχει ολοκληρωθεί η συγχώνευση της Volkswagen με την Porsche.
Όπως είναι προγραμματισμένο, η Porsche θα τεθεί υπό τον πλήρη έλεγχο της Volkswagen έναντι τιμήματος 4,46 δισ. ευρώ για το υπόλοιπο 50,1% του μετοχικού της κεφαλαίου.