Σε «αρνητικό» από σταθερό υποβάθμισε το outlook της Barclays ο οίκος αξιολόγησης Moody’s.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση ο οίκος αναφέρει πως οι παραιτήσεις κορυφαίων στελεχών της τράπεζας αλλά και οι πολιτικές πιέσεις που της ασκούνται είναι αρνητικά για τους ομολογιούχους.


Παράλληλα επισημαίνει ότι πιθανόν θα υπάρξουν και περαιτέρω υποβαθμίσεις εάν αποδειχθεί ότι η τράπεζα δεν μπορεί να αποκαταστήσει την σταθερότητα στην δομή της διοίκησής της τους επόμενους μήνες.