Στην ανάγκη υλοποίησης συγκεκριμένων σχεδίων για την αναβάθμιση του ηλεκτρικού δικτύου της Σλοβενίας, αναφέρθηκε ο Ivan Šmon, τεχνικός διευθυντής του συστήματος διανομής ηλεκτρικής ενέργειας Sodo, σε συνέντευξη του στο STA.
«Η Σλοβενία θα πρέπει να αρχίσει να υλοποιεί συγκεκριμένα σχέδια για την αναβάθμιση του ηλεκτρικού δικτύου της σε ένα “έξυπνο” δίκτυο το συντομότερο δυνατόν. Κάτι τέτοιο θα προσφέρει νέες ευκαιρίες στην οικονομία της Σλοβενίας» δήλωσε.