Περισσότερα από 4 δισ. ευρώ έχουν επιστρέψει , τις τελευταίες τρεις εβδομάδες στο τραπεζικό σύστημα.

Σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη σημαντική συμβολή στην εισροή καταθέσεων, διαδραματίζουν και τα υψηλά επιτόκια που προσφέρουν οι εγχώριες τράπεζες που για τις προθεσμιακές λύσεις, ξεπερνούν σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και το 5,5%.


Όπως εκτιμούν, εάν οι συνθήκες ομαλοποιηθούν και οι πολίτες αποκτήσουν ανακτήσουν την αισιοδοξία τους και την εμπιστοσύνη τους στις δυνάμεις της οικονομίας μας, μπορούν να εισρεύσουν σε βάθος χρόνου περισσότερα από 100 δισ. ευρώ στο τραπεζικό σύστημα, με ό,τι θετικό συνεπάγεται αυτό για την ρευστότητα που μπορεί να διοχετευθεί στην αγορά, προκειμένου να κερδηθεί το μεγάλο στοίχημα της ανάπτυξης.


Ένα αξιόλογο μέρος από αυτά τα κεφάλαια, που δεν έχουν φύγει στο εξωτερικό, βρίσκεται στα «σεντούκια» και σε τραπεζικές θυρίδες, με αποτέλεσμα, όπως αναφέρουν τραπεζικά στελέχη, οι πολίτες να χάνουν τη δυνατότητα απόκτησης ενός σημαντικού ποσού που θα είχαν από τους τόκους. Για παράδειγμα ένα νοικοκυριό που έχει 50.000 ευρώ εκτός τραπεζικού συστήματος, χάνει την ευκαιρία να έχει ένα εισόδημα που ξεπερνάει ακόμη και τα 1.600 ευρώ σε ετήσια βάση, εάν τα είχε τοποθετήσει σε ένα προθεσμιακό λογαριασμό. Ακόμη και για 10.000 ευρώ, το εισόδημα που χάνει ο πολίτης φθάνει ακόμη και τα 500 ευρώ περίπου, στην περίπτωση που επίσης τα είχε σε δωδεκάμηνο προθεσμιακό λογαριασμό.