Συνολικά 42.999 αυτοκίνητα (καινούρια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά κατά το διάστημα Ιανουαρίου - Ιουνίου 2012, σημειώνοντας μείωση 40,3 % ως προς την αντίστοιχη περίοδο του 2011, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). 

 

 
Οι νέες άδειες κυκλοφρίας αυτοκινήτων είχαν σημειώσει μείωση 42,0% το εξάµηνο Ιανουαρίου - Ιουνίου του 2011 σε σχέση µε το αντίστοιχο του 2010.


Επίσης, η κυκλοφορία νέων µοτοσυκλετών (άνω των 50 cc) κατά το διάστηµα Ιανουαρίου -Ιουνίου 2012 ανήλθε σε 17.166, έναντι 25.475 το 2011, παρουσιάζοντας µείωση 32,6%.

 

Μείωση 23,5% είχε παρουσιάσει το εξάµηνο Ιανουαρίου - Ιουνίου του 2011 σε σχέση µε το αντίστοιχο του 2010.