Σε αλλαγή έδρας προέβη στις 4/7 η Avenir,σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

Ως νέα έδρα ορίσθηκε ο Δήμος Νέας Σμύρνης. Ειδικότερα, τα νέα γραφεία της εταιρείας βρίσκονται στην οδό Συγγρού 201 και Κατακουζηνού 1, 5ος όροφος, Τ.Κ. 171 21, Νέα Σμύρνη Αττικής. 

 

Τα λοιπά στοιχεία επικοινωνίας παραμένουν ως είχαν, ήτοι Τηλ: +30 210 6655800, Fax: +30 210 6041051, e-mail: [email protected]

 

Ως εκ τούτου η Α’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση της 10.07.2012 θα διεξαχθεί στα νέα γραφεία της εταιρείας στην ως άνω αναγραφόμενη διεύθυνση.